58-508 Jelenia Góra; Bobrów 11E
e-mail: kontysta@kontysta.pl
NIP 611-20-63-463; REGON 230428903; KRS 0000189870; KIBR nr 1746
Sąd Rejonowy dla w Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

tel. 757543902
tel. kom. 603655237, 605221058